โทร 02-026-6524

อีเมล: admin@wrangler.cmg.co.th

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันอาทิตย์ 09:00-23:00 น.

ที่อยู่ : บริษัท Central Trading Co., LTD. อาคารสิรินรัตน์ 3388/25-37,51-53,82-85 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110